Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Άνδρο

Νέες Θέσεις Εργασίας

Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
  • Για μια εγκατεστημένη ισχύ αιολικών πάρκων 50 MW, απαιτούνται 600-900 ανθρωπομήνες απασχόλησης στη φάση κατασκευής τους και 13-16 μόνιμοι εργαζόμενοι στη φάση λειτουργίας τους, οι περισσότεροι από τους οποίους (50-100%) είναι ντόπιοι.
  • Για την εγκατεστημένη ισχύ τυπικού μικρού υδροηλεκτρικού 5 MW απαιτούνται 50 άτομα για 1,5 χρόνο στη φάση κατασκευής, και 6 - 10 μόνιμα άτομα στη φάση λειτουργίας / συντήρησης.
  • Για την εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκού πάρκου 50 MW, σύμφωνα με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε απαιτούνται 150 άτομα στην περίοδο σταδιακής κατασκευής και 30 νέες θέσεις εργασίας!
  • Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων επενδύσεων (π.χ. καλλιέργειες θερμοκηπίου με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας).