Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Άνδρο

Τι ακριβώς υλοποιείται

Κάλυψη Ηλεκτρικών Αναγκών με Φ/Β:
  1. Εγκατάσταση Αυτόνομων Φωτιστικών Σωμάτων με Φ/Β διάσπαρτα στη Χώρα της Άνδρου: Πραγματοποιείται η αντικατάσταση των δημοτικών φωτιστικών εντός των ορίων της Χώρας της Άνδρου με νέας τεχνολογίας φωτιστικά, πλήρως αυτόνομα μέσω της χρήσης φωτοβολταϊκών γεννητριών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών φωτισμού, με τη χρήση βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών ΑΠΕ. Παράλληλα ευαισθητοποιείται το κοινό σε βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες με σκοπό να δράσουν τα αποτελέσματα της Πράξης ώστε παρόμοιες παρεμβάσεις να γίνουν και σε άλλα σημεία του δήμου Άνδρου αλλά και σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, αντικαθίστανται υφιστάμενα δημοτικά φωτιστικά με την προμήθεια ογδόντα τεσσάρων (84) αυτόνομων φωτιστικών με ισχύ λαμπτήρα LED τα 25W. Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων πραγματοποιείται εντός των ορίων της Χώρας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του ζητούμενου φωτιστικού σώματος και τους ισχύοντες κανονισμούς.
  2. Εγκατάσταση αυτονομου Φ/Β Συστήματος ονομαστικής ισχύος 50 kWp στον χώρο του βιολογικού καθαρισμού στο Κορθί: Πρόκειται για μια εξαιρετικά καινοτόμος και επιδεικτική εφαρμογή των ΑΠΕ σε ένα νευραλγικής σημασίας, από ενεργειακή άποψη, χώρο του Δήμου Άνδρου, με εμφανή μείωση του ενεργειακού κόστους, που μάλιστα ο Δήμος Άνδρου σκοπεύει να το μετακυλήσει στους Δημότες του.  Οι εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού αποτελούν ενεργοβόρες εγκαταστάσεις κάτι που συνεχώς αυξάνει εφόσον ολοένα και περισσότεροι πολίτες της Άνδρου συνδέονται με το σύστημα του βιολογικού καθορισμού.
Ηλεκτροκίνηση με χρήση Ηλιακής Ενέργειας

Πρωτοπορώντας στον χώρο της ηλεκτροκίνησης σε φορείς του δημοσίου, προμηθεύονται οχήματα τα οποία θα κινούνται αποκλειστικά με την χρήση της ηλιακής ενέργειας και συγκεκριμένα:
  • 1 ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία 14 ατόμων (mini).
  • 3 τετραθέσια οχήματα.
  • 6 φορτηγά χωρητικότητας 600 lt για μεταφορά υλικών.
Τα οχήματα θα τροφοδοτούνται από ηλιακούς σταθμούς φόρτισης, τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στον χώρο του Γυμνασίου στο Γαύριο και στο Parking της Χώρας της Άνδρου.