Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Άνδρο

Όραμα & Οφέλη για Νησιώτη & Επισκέπτη!

Όραμα

Μέσω του έργου, επιδιώκεται η δημιουργία συνθηκών για την εισαγωγή μιας νέας αναπτυξιακής αντίληψης, η οποία βασίζεται στο επιδεικτικό αντίκτυπο του έργου σε όλη την έκταση του και στα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα δημιουργήσει και προωθεί το αναπτυξιακό μοντέλο της «αειφόρου ανάπτυξης».

Στα πρότυπα ανάλογων προσπαθειών σε νησιά στο εξωτερικό, μέσω του πρωτοποριακού και ολοκληρωμένου έργου, το νησί της Άνδρου αναμένει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καθώς και την εξοικείωση των πολιτών, επισκεπτών και εργαζομένων με τις σύγχρονες αυτές πρακτικές!

Η αξιοποίηση των ΑΠΕ και της Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι μονόδρομος για το νησί καθώς ο ήλιος, ο αέρας και κυρίως, η άφθονη γεωθερμική ενέργεια που διαθέτει, μπορούν να εξασφαλίσουν ενεργειακή αυτονομία, φθηνή ενέργεια και άφθονο και φθηνό πόσιμο νερό στο νησί από την αφαλάτωση της θάλασσας!


Οφέλη

  • Αξιοποίηση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από τεχνολογίες ΑΠΕ και μείωση εκπομπών CO2 που οδηγεί στην μείωση του λειτουργικού κόστους για την κατανάλωση ενέργειας, στην Άνδρο.
  • Ο πράσινος και επιδεικτικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων στην Άνδρο, καθώς και η αναμενόμενη σημαντική δημοσιότητα και προβολή, λειτουργεί ενισχυτικά στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας καθώς δημιουργείται ένα ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης σε μια νησιωτική περιοχή.
  • Βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης καθώς οι επεμβάσεις σε χώρους όπου διαβιούν και εργάζονται άνθρωποι ενισχύουν την θερμική άνεση και το δομημένο περιβάλλον γενικότερα.
  • Αναβαθμίζεται η αισθητική της Άνδρου μέσω των παρεμβάσεων, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε καινοτόμα μεταφορικά μέσα που ενσωματώνουν την ηλεκτροκίνηση με χρήση ΑΠΕ, προβάλλονται και επιδεικνύονται νέοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας και βελτιώνεται το μικροκλίμα της περιοχής διαβίωσης.
  • Τα αποτελέσματα συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.