Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Άνδρο

Ο Δήμος Άνδρου υλοποιεί έργο με τίτλο «Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Νησί της Άνδρου», με αντικείμενο την επιδεικτική αλλά και ουσιαστική ενσωμάτωση τεχνολογιών και πρακτικών ΑΠΕ!

Απώτερος σκοπός είναι η υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία και την εξοικείωση των χρηστών, των κατοίκων και των πολυάριθμων τουριστών με τις συναφής πρακτικές!

Οι  παρεμβάσεις  πραγματοποιούνται:
  1. στο Βιολογικό καθαρισμό στο Κόρθι όπου ενσωματώνονται αυτόνομα Φ/Β για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών
  2. στους δρόμους και πλατείες στην Χώρα της Άνδρου όπου εγκαθίστανται αυτόνομα φωτιστικά τύπου LED με τροφοδοσία των αναγκών τους από την ηλιακή ενέργεια, και
  3. σε χώρους σε  σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας σε δρόμους σε Χώρα και Γαύριο όπου εγκαθίσταται αστικοί εξοπλισμοί που φορτίζουν  ηλεκτροκίνητα  δημοτικά  οχήματα  με  χρήση  ηλιακής  ενέργειας  και  επιδεικτική  προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
logo_new.png
logo_dimos.png
png.ng